Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediSensonic SA na dzień
27 czerwca 2024 r.

Data zgromadzenia 27.06.2024

Ogłoszenie Zarządu MediSensonic SA z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd MEDISENSONICS.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent” lub „MEDISENSONIC S.A.”), działając na podstawie art.395 § 1, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Warszawie pod adresem ul. Franciszka Szuberta 33, 02-408 Warszawa („Walne Zgromadzenie”).Treść projektów uchwał znajdują się w załączniku do ogłoszenia i możliwa jest do pobrania ze strony internetowej https://www.medisensonic.com/walne-zgromadzenie  

DO POBRANIA
PDF
Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
DO POBRANIA

Lista dokumentów Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PDF
Uchwała Rady Nadzorczej z rekomendacją dla Walnego Zgromadzenia
PDF
Projekty uchwał
PDF
Sprawozdanie Zarządu 2023
PDF
Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2023
PDF
Sprawozdane finansowe skonsolidowane
PDF
Sprawozdanie finansowe jednostkowe
PDF
Opinia Audytora skonsolidowane sprawozdanie finansowe
PDF
Opinia Audytora - sprawozdanie finansowe
PDF
Wzór pełnomocnictwa
PDF
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF
Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty
PDF
Informacje o liczbie akcji i głosów
PDF
Sprawozdanie jednostkowe plik .xml
PDF
Sprawozdanie skonsolidowane plik .xml
KONTAKT

Masz pytania do Walnego zgromadzenia?

Skontaktuj się
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania w witrynie oraz do celów statystycznych. Pliki cookie możesz wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.